• Bản văn : Cô bé Minh Lương  


  VĂN CÔ MINH LƯƠNG

  Sáng tác: Phạm Văn Kiêm

  Sưu tầm & chỉnh soạn: Phúc Yên

   

  Minh nhật nguyệt soi đường chính đạo

  Lương càn khôn xét kẻ ngay gian

  Nhớ xưa Lăng Quán - Tuyên Quang

  Minh Lương lại có Cô Ngàn Tiên Y

  Diệu thánh dược thần kì đẩu số

  Đóa phù dung vừa độ tốt tươi

  Nên trang sắc nước hương trời

  Đã trong hiếu kính, lại ngoài cần chuyên

  Đôi thung huyên ngày thường nâng giấc

  Ví so bằng vàng ngọc nết na

  Tảo tần nội trợ tề gia

  Lên non hái thuốc về nhà luyện đan

  Bầu thánh dược tiên hoàn cứu thế

  Đất Tuyên Quang già trẻ đội ơn

  Công Người như núi như non

  Trọn đời giữ tấm lòng son vì đời

  Ai hay nhẽ sao dời vật đổi

  Lánh bụi hồng về cõi hư không

  Đồi cao còn dấu tiên dung

  Nhân dân kỷ niệm nhớ công lập đền

  Tiên Cô Bé trấn miền Bắc Địa

  Xã Minh Lương hòa khí xuân phong

  Núi Dùm điệp điệp trùng trùng

  Suối trong uốn khúc đồi thông rườm rà

  Đêm thanh vắng hiện ra bẻ lái

  Mảng nứa xanh vượt suối tay chèo

  Sông Lô nước chảy lưng đèo

  Mảng Cô xuôi ngược sớm chiều lênh đênh

  Kim quy tướng hiện hình chầu phục

  Cá bạc vàng suối ngọc long lanh

  Minh Lương cảnh trí hữu tình

  Tiên Cô bẻ lái lênh đênh trước đền

  Mảng chở khách hữu duyên hữu phúc

  Mảng chở người trong lúc gian nan

  Mảng Cô chở thuốc trên ngàn

  Mảng Cô cứu kẻ cơ hàn tai ương

  Mảng chở khách lên đường chính đạo

  Mảng chở người cảm mạo phong sương

  Rau măng, cháo bẹ, cơm lam

  Độ người phá núi, khai mương, bắc cầu

  Vai nặng trĩu gánh bầu tiên dược

  Túi Hoa Đà, Biển Thước linh đan

  Thảnh thơi gió núi mây ngàn

  Minh Lương chính trực, cương thường, hiếu trung

  Giận những kẻ thoát vòng bội nghĩa

  Giận những loài tà quỷ yêu ma

  Thương người hiếu kính mẹ cha

  Thương người vì nước, vì nhà, vì dân

  Niềm son sắt kiệm cần liêm chính

  Điểm tô cho nước Việt dài lâu

  Lời Cô ghi nhớ làm đầu

  Nhớ lời mà sửa cho nhau tốt lành

  Tiên Cô Bé anh linh giáng thế

  Nhớ lời Cô đuốc tuệ sáng soi

  Dù cho vận đổi sao dời

  Lời Cô vẫn tỏ muôn đời chẳng phai

  Gương Cô để cho đời soi mãi

  Chữ Minh Lương chói lọi trời đông

  Cô về trắc giáng đền trung

  Khuông trì đệ tử tăng long thọ trường.  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo