• Thập Nhị Cô Sơn Trang  

  Thập nhị cô Sơn Trang là 12 thánh cô trên sơn trang đi theo hầu cần Mẫu thượng ngàn . Các cô không thuộc Tứ phủ thánh cô nhưng đôi khi các cô vẫn giá ngự trong các nghi thức hầu đồng .

  Dưới đây sẽ là phần giới thiệu 12 cô trên Ngàn

  - Cô Cả Núi Dùm
  - Cô Đôi Bắc Lệ
  - Cô Bơ Thượng Ngàn
  - Cô Tư Ỷ La
  - Cô Năm Đồng Tiền
  - Cô Sáu Đồi Ngang
  - Cô Tám Thượng Ngàn
  - Cô Chín thượng ngàn
  - Cô Mười Suối Ngang
  - Cô Mười Một Đồng Nhân
  - Cô Mười Hai Thượng Ngàn

     Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo