• Trang chủ / Công đồng văn  BẢN VĂN CÔNG ĐỒNG

  Thường thì vào ngày đản tiệc hoặc hội của một vị thánh nào đó , cung văn thắp hương và dâng văn Thờ . Văn Công Đồng dùng mở đầu khi kêu thỉnh các vị Thánh Tứ phủ giáng về dự buổi Lễ...


  Xem tiếp...

  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo