• Trang chủ / Đồng cốt  Cụ đồng Phó Thị Xuân

  Cụ Phó Thị Xuân , hiệu Hoa Đào . Cụ sinh năm 1910 , trụ trì Nguyên Khiết Linh Từ . Cụ Đồng Xuân vốn quê gốc ở Văn Giang - Hưng Yên . Cụ tin và theo phật thánh từ năm 22 tuổi...


  Xem tiếp...

  Cụ đồng Cao Sơn Hải

  Cụ đồng Cao Sơn Hải hay còn gọi là cụ đồng Hải Sinh Từ . Cụ sinh năm Giáp Tý ( 1924 ) thọ 79 tuổi .Quê gốc ở Làng Mía - Ba Vì - Hà Tây ( Hà Nội )...


  Xem tiếp...

  Cụ đồng Trang Công Thịnh

  Cụ Trang Công Thịnh sinh ngày 12/3/1937 tức năm ĐInh Dậu tại Tân Ước - Thanh Oai, Hà Tây trong gia đình nhà nho có khoa cúng .. Từ năm lên tám tuổi, cụ hay bị ốm. Mỗi khi nhắm mắt cụ đều có cảm giác như sống trong một thế giới nào đó, rất khác với những gì đang diễn ra trước mắt mọi người...


  Xem tiếp...

  Cụ đồng Lã Thị Vân

  Cụ đồng Lã Thị Vân ( Tức cụ Trấn Hưng ) là cụ đồng nổi tiếng ở Hải Phòng . Cụ là để tử của bà nội cụ đồng Trang Công Thịnh ( Trụ trì Đền Dâu ). Cụ trình đồng từ năn 18 tuổi . Cụ đồng có hai người con , một trai một gái . Con cái cụ đều là những người có duyên với phật thánh , có căn đồng...


  Xem tiếp...

  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo