• Cụ đồng Phó Thị Xuân  

  Cụ  Phó Thị Xuân , hiệu Hoa Đào . Cụ sinh năm 1910 , trụ trì Nguyên Khiết Linh Từ . Cụ Đồng Xuân vốn quê gốc ở Văn Giang - Hưng Yên . Cụ tin và theo phật thánh từ năm 22 tuổi

  Khi gia đình vào Nam , cụ đã ở lại giúp đỡ công quả tại Chùa Hòe Nhai ( 19 Hàng Than ) , chăm nom chấp táp vào thời kỳ cụ Pháp chủ đệ nhất . Khi ấy , cụ là con nuôi cụ đồng NGuyễn Thị Ba trụ trì bản Đền

  khi có công việc cụ lại đến giúp Đền Hàng Bạc. Trước đời cụ , Đền Hàng Bạc đã có các cụ đồng Nguyễn Thị Thông , cụ Vũ Thị Ba Cúc , Cụ Nguyễn Thị Ba . Sau khi cụ đồng Nguyễn Thị Ba ở Đền Hàng Bạc qua đời cụ đã chính thức trờ thành thủ nhang đồng Đền , chăm nom quản lý ngôi Đền .

  Cả cuộc đời cụ nhất tâm cửa Thánh , không chồng không con , sau này cụ mất , ngôi đền do đệ tử của cụ là cậu Nguyễn Tất Kim Hùng tiếp tục kế thừa , trông coi , quản lý cho đến tận ngày nay .


  Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam : www.hatvan.vn  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo