• CẢM THU TIỄN THU : Thơ Tản Đà - Quách Thị Hồ ngâm thơ  

   "Tiết tháng bảy thu về khơi hứng cho đại thi hào Nguyễn Du viết tác phẩm bất hủ Văn tế thập loại chúng sinh. Hơn hai trăm năm sau cũng nguồn thu cảm ấy, thi sỹ Tản Đà đã nhỏ nước mắt khóc thương những kiếp đời oan trái, tài tử đa cùng, hồng nha đa truân..."(Nguyễn Đăng Mạnh)


  Cảm thu tiễn thu
  Thơ: Tản Đà

  Từ vào thu đến nay:
  Gió thu hiu hắt,
  Sương thu lạnh
  Giăng thu bạch,
  Khói thu xây thành.

  Lá thu rơi rụng đầu ghềnh
  Sông thu đưa lá bao ngành biệt ly.
  Nhạn về én lại bay đi,
  Đêm thì vượn hót, ngày thì ve ngâm.
  Lá sen tàn tạ trong đầm,
  Nặng mang giọt lệ âm thầm khóc hoa
  Sắc đâu nhuộm ố quan hà
  Cỏ vàng, cây đỏ, bóng tà tà dương
  Nào người cố lý tha hương
  Cảm thu, ai có tư lường hỡi ai?

  Nào những ai
  Bảy thước thân nam tử
  Bốn bể chí tang bồng
  Đường mây chưa bổng cánh hồng
  Tiêu ma tuế nguyệt, ngại ngùng tu my

  Nào những ai
  Sinh trưởng nơi khuê các
  Khuya sớm phận nữ nhi
  Song the ngày tháng thoi đi
  Vương tơ ngắm nhện nhỡ thì thương hoa

  Nào những ai
  Tha phương khách thổ
  Hải giác thiên nha
  Ruột tầm héo, tóc sương pha
  Gốc phần chạnh tưởng quê nhà đòi cơn

  Nào những ai
  Cù lao báo đức
  Sinh dưỡng đền ơn
  Kinh sương nghĩ nỗi mền đơn
  Giầu sang bất nghĩa mà hơn nghèo hèn!

  Nào những ai
  Tóc xanh mây cuốn
  Má đỏ huê ghen
  Làng chơi duyên đã hết duyên
  Khúc sông giăng rãi con thuyền chơi vơi

  Nào những ai
  Dọc ngang giời rộng
  Vùng vẫy bể khơi
  Đội giời đạp đất ở đời
  Sa cơ thất thế quê người chiếc thân

  Nào những ai
  Kê vàng tỉnh mộng
  Tóc bạc thương thân
  Vèo trông lá rụng đầy sân
  Công danh phù thế có ngần ấy thôi

  Thôi nghĩ cho
  Thu tự giời
  Cảm tự người
  Người đời ai cảm ta không biết
  Ta cảm thay ai, viết mấy lời

  Thôi thời
  Cùng thu tạm biệt
  Thu hãy tạm lui
  Chi để khách đa tình đa cảm
  Một mình thay cảm những ai ai!

  Tháng chín năm Canh Thân 1920
  Nguồn: Tản Đà, Khối tình con thứ ba, Tản Đà thư cục tùng thư, 1932


  Cảm thu tiễn thu
  Thơ: Tản Đà.

  Trình bày: Quách Thị Hồ

   

     Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo