• Trang chủ / Thần Tích  Thần tích Ông Hoàng Cả

  Ông là con của Vua Cha Bát Hải Động ĐÌnh , Trong tứ phủ Ông Hoàng , ông là anh cả , giáng sinh ra đầu . Sau này ông lên cõi Thượng Thiên , coi giữ sổ sách , Thiên Tào , Có khi ông rong chơi khắp chôn khi chơi Thiếu Lĩnh , lúc chơi Non Bồng ,...


  Xem tiếp...

  HỆ THỐNG CÁC VỊ THÁNH PHỐI THỜ CÙNG TỨ PHỦ

  Ngoài việc thờ các vị thần linh đại diện cho tứ phủ, thì tín ngưỡng Tứ phủ còn kết hợp phối thờ với các vị Mẫu khác, Trần Triều, các vị nữ thần, các vị Thần ….việc phối thờ như vậy đã tạo nên sự rộng lớn, dung hòa giữa nhiều nguồn tín ngưỡng, thành một thể tín ngưỡng thống nhất...


  Xem tiếp...

  TỨ VỊ THÁNH MẪU

  Nhắc đến Đạo Mẫu thường chỉ nghe thấy khái niệm Tam tòa thánh Mẫu, nhưng thực tế có 4 vị Mẫu: Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên- Thanh Vân Công Chúa ( hay còn gọi là Mẫu Cửu), Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Mẫu Đệ Tam Thoải Cung, Mẫu Đệ tứ nhạc tiên Sơn Lâm Công Chúa...


  Xem tiếp...

  TÌM HIỂU VỀ TÍN NGƯỠNG THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN

  Tín ngưỡng thờ Đức Thánh trần là tín ngưỡng dân gian Việt nam, được hình thành từ quá trình thánh hóa, thần hóa một nhân vật có thật trong lịch sử, anh hùng dân tộc Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, ông là vị thánh phù hộ cho sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước, hộ quốc an dân, diệt trừ tà ma và chữa bệnh...


  Xem tiếp...

  Điện thờ Mẫu

  Tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu ( Đạo Mẫu ) là một trong những tín ngưỡng dân gian xa xưa nhất của người Việt. Các vị thần trong tín ngưỡng Thánh Mẫu phản ánh các phẩm chất của một người Mẹ vừa thần Thánh vừa con người. Gần năm thế kỷ nay.......


  Xem tiếp...

  Cậu Bé Đồi Ngang

  Theo truyền thuyết : Thánh Mẫu tiên chúa tái tam giáng thế, hiển thánh tại vùng đất Nho Quan, Ninh Bình vào khoảng thế kỷ XVI. Biến hóa thành cô thôn nữ dón quán bán nước ven đường ( trước cổng đền ngày nay ) quan sát, dùng phép thuật trừ tà ác,...


  Xem tiếp...

  Đức ông tả Hữu ( Nhà Trần )

  Tả hữu có nghĩa là đứng bên trái bên phaỉ của vị quan hay vị tướng. Có thể là hai người hoặc hai nhóm người hầu cận chủ tướng,, kể cả việc văn việc võ , thực hiện lện sai phái của chủ tướng trong việc quân cơ. Các quan, các tướng xưa nay, ai cũng có tả hữu giúp đỡ. Nhưng chỉ có những cận tướng, cận thần của Trần Hưng Đạo mới được nổi danh...


  Xem tiếp...

  Cô Bé Cửa Suốt

  Tiên Cô Bé trấn giữ Cửa Suốt. Cô Bé Cửa Suốt là cháu gái của Hưng Đạo Vương, cùng với Đức Ông Đệ Tam trấn ải, quyền cô thống lĩnh ba quân, thủy binh trấn giữ ở ngoài Cửa Suốt vậy nên được gọi là Cô Bé Cửa Suốt...


  Xem tiếp...

  Đức Ông Đệ Tam ( Đền Đức Ông )

  Đức Ông Đệ Tam cửa suốt được thờ ở Đền Cửa Ông , Cảm Phả , Quảng Ninh . CHính tên là Trần Quốc Tảng , con thứ ba của Trần Hưng Đạo , tước Hưng Nhượng Vương . Ông có tài chiến đấu , nhưng là người có cá tính riêng, đã làm cho cha phải bất bình...


  Xem tiếp...

  [ Thần tích ] Cô Bé Cửa Suốt

  Tiên Cô Bé trấn giữ Cửa Suốt. Cô Bé Cửa Suốt là cháu gái của Hưng Đạo Vương, cùng với Đức Ông Đệ Tam trấn ải, quyền cô thống lĩnh ba quân, thủy binh trấn giữ ở ngoài Cửa Suốt vậy nên được gọi là Cô Bé Cửa Suốt...


  Xem tiếp...

  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo