• Trang chủ / Thần Tích  CỬU TRÙNG THÁNH MẪU VĂN

  Vận bốn mùa âm dương tuyết thảo Lòng chí thành bái đảo cầu bình an Dâng trà quả thực dâng lên Lòng tin thỉnh đức chúa tiên mẫu cửu trùng...


  Xem tiếp...

  Các vị được thờ ở nhà Trần

  Nhà Trần là cách gọi tắt của tục thờ nhà Trần nên người đứng đầu nhà Trần là Đức Thánh Trần, tức là Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, chứ không phải là các vua Trần hay dòng tộc nhà Trần. Dân ta nhà Trần với ý nghĩa Ngài là đức thánh trấn hộ quốc an dân diệt trừ tà khí....


  Xem tiếp...

  Hầu nhà Trần

  Hầu nhà Trần rất rõ ràng nhưng hiện nay do thiếu hiểu biết và sự hỗn độn của văn hóa tâm linh thời hiện đại nên hầu nhà Trần bị những kẻ buôn thần bán thánh bóp méo và được biến hiện theo dáng dấp của Tứ phủ....


  Xem tiếp...

  Thức lễ Nhà Trần

  Vàng mã nhà Trần không được quy định như bốn phủ vì không có nợ hay mở phủ nhà Trần. Chỉ cần chục vàng lá, trăm vàng đại thiếc là hành lễ được. Nếu tiến cúng nhà Trần để xin binh xin quyền thì có 3 đàn để tiến cúng...


  Xem tiếp...

  MẪU THOẢI

  Mẫu Thoải là Mẫu ở miền sông biển. Thoải tức là Thủy, do đọc trệch. Mẫu thường mang trang phục màu trắng. Có thuyết nói Mẫu là vị thần lưỡng tính. Lưỡng tính với cái nghĩa: Mẫu là phụ nữ, nhưng được Ngọc Hoàng Thượng đế ban tặng cho sức mạnh và tài năng, nhất là tài sông nước, như ở nam giới....


  Xem tiếp...

  Tứ phủ thánh Cậu

  Là các vị Thánh với hình tượng nam niên thơ ấu, tinh nghịch, thường phù hộ cho các gia đình buôn bán cũng như những người muốn cầu học hành.Sự tích các Cậu thường theo môtip "Các hoàng tử thiên cung" theo lệnh Ngọc Hoàng giáng hạ hộ dân, dẹp giặc, dạy dân nghề nghiệp.... Tứ Phủ Thánh Cậu gồm...


  Xem tiếp...

  Thần tích Ông Hoàng Bơ

  Ông Hoàng Bơ (thường gọi tắt là Ông Bơ) hay còn gọi là Ông Bơ Thoải. Ông là con trai thứ ba hàng Tứ Phủ Ông Hoàng, con trai vua Long Vương Bát Hải Động Đình. Ông Hoàng Bơ thường ngự dưới tòa Thoải Cung, coi giữ việc trong Đền Vàng Thủy Phủ. Có khi ông biến trên mặt nước, hiện lên chân dung một vị Hoàng Tử có diện mạo phi phương,...


  Xem tiếp...

  Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên

  Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên. Hay còn gọi là Đệ Nhất Tôn Ông. Quan lớn vốn là con trai cả của Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình, được coi là Ông Lớn cai quản Thượng Thiên. Tương truyền ông là Tôn Quan Đại Thần trên Đế Đình Thiên Cung, được sắc phong ngôi Thượng Thiên Nhất Phẩm Công Hầu, quản cai tam giới đình thần văn võ. Nhưng ông không giáng trần...


  Xem tiếp...

  Đệ Nhị Vương Cô (Vương Bà)

  Đệ Nhị Vương Cô (Vương Bà) Đại Hoàng Công Chúa Trần Thị Tĩnh. Cô là con gái thứ của Hưng Đạo Đại Vương. Còn tương truyền rằng Vương Phu Nhân nằm mộng thấy vì sao sa xuống rồi lại thấy rồng ấp bên mình thì mang thai cô vào năm Bính Thìn....


  Xem tiếp...

  Cô Năm Suối Lân

  Cô Năm Suối Lân vốn là tiên nữ trên trời, theo lệnh cô giáng trần là người thiếu nữ dân tộc Nùng ở xứ Lạng. Có tích lại kể rằng Cô Năm là người thị nữ thân cận bên Chầu Năm Suối Lân ( lúc sinh thời khi chầu còn là công chúa) nên cô cũng được tôn hiệu là Cô Năm Suối Lân hay Cô Năm Sông Hoá. Sau này được sắc phong hiển thánh,...


  Xem tiếp...

  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo