• HỆ THỐNG CÁC VỊ THÁNH PHỐI THỜ CÙNG TỨ PHỦ  

  Bài viết : Đồng Âm

  Ngoài việc thờ các vị thần linh đại diện cho tứ phủ, thì tín ngưỡng Tứ phủ còn kết hợp phối thờ với các vị Mẫu khác, Trần Triều, các vị nữ thần, các vị Thần ….việc phối thờ như vậy đã tạo nên sự rộng lớn, dung hòa giữa nhiều nguồn tín ngưỡng, thành một thể tín ngưỡng thống nhất

  1. PHỐI THỜ CÁC VỊ MẪU KHÁC VỚI TỨ PHỦ:

  Các vị mẫu thần khác được phối thờ với tứ phủ

  - Mẫu Đầm đa – Quốc Mẫu Âu Cơ( hóa thân của Mẫu Cửu)
  - Mẫu Thiên Y A Na ( hóa thân của Mẫu Liễu)
  - Tứ vị Vua bà ( là các vị Thánh Mẫu được thờ phụng khắp vùng duyên Hải nước ta)

  2. PHỐI THỜ HỘI ĐỒNG TRẦN TRIỀU VỚI TỨ PHỦ:

  Các vị Thánh Trần Triều:

  1.Vương phụ - vương mẫu
  2. Đức đại vương chính cung (Cửu thiên vũ đế Trần Triều hiển thánh Thái Sư Thượng Phụ Quốc Công bình bắc đại nguyên suý Nhân Vũ Hưng Đạo đại vương thượng thượng thượng đẳng thần
  3. Vương phi phu nhân (Vương Phi Thiên Thành công chúa Nguyên Từ Quốc Mẫu ).
  4. Thày dạy văn
  5. Thày dạy võ
  6. Quan Nam Tào
  7. Quan Bắc Đẩu
  8. Đức thánh Cả (Trần triều thượng tướng. Khai quốc công Hưng Vũ đại vương Trần Quốc Nghiễn)
  9. Đức phó tằng (Trần triều thượng tướng. Tiết độ sứ Hưng Nhượng đại vương Trần Quốc Uất)
  10. Đức thánh tam (Trần triều thượng tướng. Khai quốc công Hưng Hiến đại vương, Đệ tam Ông cửa suốt Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng)
  11. Đức thánh đệ tứ (Trần triều thượng tướng. Khai quốc công Hưng Trí đại vương Trần Quốc Hiện)
  12. Đức tiên cô đệ nhất Quốc Mẫu (Trần triều Vương nữ đệ nhất Quyên Thanh công chúa Trần Thị Trinh)
  13. Đức tiên cô đệ nhị Đại Hoàng (Trần triều Vương nữ đệ nhị Đại Hoàng công chúa Điện Súy phu nhân Trần Thị Tĩnh)
  14. Lục Bộ Đức Thánh Ông:
  - Điện Tiền Phò Mã Phạm Tướng Quân (Trần Triều vương tế điện suý thượng tướng quân quan nội hầu Phạm sắc phong Chiêu Cảm Hùng Văn đại vương
  - Tả Yết Kiêu tướng quân
  - Hữu Dã Tượng tướng quân
  - Nghi Xuyên tướng quân
  - Hùng Thắng tướng quân
  - Huyền Do tướng quân
  15 - Trần triều Vương nữ tôn Thuận Thánh Bảo Từ Hoàng Hậu
  16 - Trần Triều Khống Bắc tướng quân An Nghĩa đại vương
  17. Đức Thái Bình công chúa
  18. Đức Trần Bình Trọng
  19. Cô bé cửa suốt
  20. Cậu bé cửa đông

  - Ngoài ra còn các vị tướng khác như Trần Sầm, Đỗ Hựu, Đỗ Vỹ, Đỗ Hưng, Nguyễn An, Trần Bách, Đoàn Thại, Nông Thị Tâm, Lâm Văn Cường, Trần Nhật Duật….
  - Cùng chư quan tướng hạ ban Ngũ hổ tướng quân, gồm

  Đông phương lưu diện Đại tướng thanh hổ đại thần
  Nam phương lưu chỉ Đại tướng xích hổ đại thần
  Tây phương lưu tất Đại tướng bạch hổ đại thần
  Bắc phương lưu thị Đại tướng khắc hổ đại thần
  Trung phương lưu phòng Đại tướng hoàng hổ đại thần

  3.PHỐI THỜ CÁC VỊ NỮ THẦN ĐỊA PHƯƠNG VỚI TỨ PHỦ:

  Các nữ thần địa phương đóng vai trò như Chúa bà bản cảnh, Chúa bà bản đền, Chầu bản đền trong điện thờ Tứ phủ :

  TAM VỊ CHÚA MƯỜNG:

  - Chúa đệ nhất tây thiên
  - Chúa đệ nhị Nguyệt hồ
  - Chúa đệ tam Lâm thao

  CHÚA BÀ NGŨ HÀNH:

  - Đệ nhất chúa Bà Kim tinh thần nữ
  - Đệ nhị chúa Bà Mộc tinh thần nữ
  - Đệ tam chúa Bà Thủy tinh thần nữ
  - Đệ tứ chúa Bà Hỏa phong thần nữ
  - Đệ ngũ chúa Bà Thổ đức thần nữ

  CÁC NỮ THẦN Ở ĐỊA PHƯƠNG:

  - Chúa Cà phê
  - Chúa Ngũ phương
  - Chúa Long giao
  - Chúa Thác Bờ
  - Chúa Tộc Mọi
  - Bà Chúa Kho
  - Chúa Ba nàng
  - Chúa Bà Đá Đen
  - Chúa Bà Thiên Thiên Uy Linh Công Chúa
  - Lộc hoa Công chúa – Bà Chúa Lộc
  - Bà Chúa Vực
  - Nữ tướng Lê Chân
  - Chúa bà Bản đền – Thừa Thiên Công chúa

  4. PHỐI THỜ CÙNG CÁC VỊ THẦN KHÁC:

  - Thần Bạch Hạc
  - Thần Độc Cước
  - Ông Bảy Đá Thiên

   

     Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo