• Trang chủ / Hình ảnh  Cô Tuyết bắc ghế hầu thánh

  Một số hình ảnh Tuyết Tuyết hầu thánh / Khắp đâu đâu nức danh Chầu Bé / Tự cổ triều quốc sử còn ghi / Danh thơm Nam Bắc trung Kỳ / Giúp dân hộ quốc độ trì bốn phương /...


  Xem tiếp...

  Cậu Trí hầu đồng tại bản đền Tam Cờ ( Tuyên Quang )

  Thanh đồng : Phùng Minh Trí /Bắc ghế hầu thánh ( Xuân 2012 ) tại bản Đền Tam Cờ ( Tuyên Quang )...


  Xem tiếp...

  Cậu Linh ( Chùa Cót ) hầu đồng tại Chùa Tây sơn

  Hầu đồng là một trong những tín ngưỡng văn hóa có từ lâu đời liên quan đến tục thờ Mẫu của người Việt cổ, chứa đựng những giá trị về văn hóa, nghệ thuật rất đặc sắc là một hình thức nhân hóa, nữ tính hóa tự nhiên....


  Xem tiếp...

  Khai Xuân ( Bản điện : Phủ Triều Linh Từ )

  Vĩnh Bảo quê hương của những cánh đồng ngô lúa hai mùa xanh mát, mảnh đất ấy cũng là nơi lưu tiếng lắm anh hùng võ lược, văn chương. Bằng lòng thành kính, ngưỡng mộ với tiền nhân, cha truyền con lối, sau khi cụ Tổ Mẫu vãng sinh Tây phương, Triều Viên đã dốc một lòng phụng sự cửa Tối linh đình thần Tam tứ phủ. Đất lề quê thói, buồng cau nải chuối sau vườn và sự nhất tâm của toàn gia đình đã điểm...


  Xem tiếp...

  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo