• Cậu Trí hầu đồng tại bản đền Tam Cờ ( Tuyên Quang )  

   

   

   photo : mantico

  Đọc / viết comment  : Tại đây

   

     Ý kiến của bạn
  Danh sách ý kiến
  Đào Hương   (daohuonghq@gmail.com)
  Nhận xét : Đã chứng kiến rất nhiều thanh đồng hầu đồng nhưng thanh đồng Minh Trí và Lê Thanh Tâm là hầu đẹp nhất. Không chỉ ngoại hình mà đến tất cả đều đẹp.
  26/02/2013

  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo