• Nhập đồng  

   

   


   


   


   


   


  Đạo Mẫu 


   


   


   


   


   


   


   


   


  Đạo Mẫu 


  Đạo Mẫu 


  Đạo Mẫu 


  Đạo Mẫu 


   


  Đạo Mẫu 


  Đạo Mẫu


   


   


  Đạo Mẫu 


  Đạo Mẫu 


  Đạo Mẫu 


  Đạo Mẫu 


   

   

   
  Ý kiến của bạn
  Danh sách ý kiến
  Song Ngu   (songngu_email@yahoo.com)
  Nhận xét : Đồng mê thánh nhập hiển linh vô cùng, giá nào biết ngay giá đó. Nhưng sau đó mệt mỏi vô cùng, vài ngày sau vẫn mệt mỏi rã rời.
  05/10/2013
  Mai Xuân Trường   (xuantruongsteel@gmail.com)
  Nhận xét : Khi thánh nhập vào không được nhẹ nhàng thoải mái đâu! đấy là Thánh chỉ ngự từ phần vai trở lên và trong tâm trạng Thánh vui thì tự nhiên ta cảm thấy thư thái nhẹ nhàng vui vẻ. Còn Thánh nhập thật thì mệt lắm, rất tốn sức khỏe, nếu nhập lâu có thể bị thăng luôn.
  22/07/2013

  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo