• Đền Kim Ngưu  

  “Đền Ông, Phủ Bà” ấy là cách gọi của người dân làng Tây Hồ. Với việc chỉ Phủ Bà là Phủ Mẫu – Tây Hồ và Đền Ông là Đền Ông Trâu Vàng hay Đền Kim Ngưu. Nói đến Thần Trâu Vàng thờ tại Đền Kim Ngưu, có nhiều sách ghi chép như : Bắc Thành địa dư chí, Đại Nam nhất thống chí, Đồng Khánh dư địa chí, Thăng Long cổ tích khảo, Tây Hồ chí….


  Truyền rằng vào cuối đời Đường, Cao Biền thấy vùng đất Giao Châu rất linh thiêng có thể sinh ra nhiều người chống lại Bắc quốc nên đã đến nhiều nơi ở vùng này để trấn yểm, đào đứt long mạch. Một hôm Cao Biền đến đất Duy Tiên(nay thuộc Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) khai sông chặt đứt long mạch núi Phục Tượng(Đọi Sơn), thần núi Đọi Sơn hóa thành trâu vàng phóng ánh sáng rực rỡ chạy dọc theo sông Hồng mà lên đến Đầm Xác Cáo (hồ Tây ngày nay) rồi biến mất. Những vết chân trâu để lại tạo nên dòng chạy gọi là sông Kim Ngưu. Nơi Trâu Vàng ẩn náu gọi là hồ Kim Ngưu (Hồ Tây). 

  Tượng Trâu Vàng

  Có thuyết truyền rằng : Cao Biền muốn đào núi Lạn Kha (Từ Sơn, Bắc Ninh) bỗng có trâu vàng trong núi lao ra chạy đến Đầm Xác Cáo rồi biến mất. Trâu chạy đến đâu thành sông đến đấy, sông đấy gọi là sông Kim Ngưu, Đầm Xác Cáo đổi thành hồ Kim Ngưu.

  Lại có thuyết rằng Nguyễn Minh Không – Không Lộ thiền sư là vị cao tăng đắc đạo ở Tây Trúc. Thiền sư giỏi chữa bệnh, có lần con vua Tống Thái Tông mắc bệnh lạ, nhà vua cho mời Không Lộ sang chữa. Sau khi chữa khỏi bệnh cho con vua Tống, cảm mến tài năng, vua Tống cho ông vào kho chọn đồ tùy ý để ban thưởng cho ông. Ngài Không Lộ dùng phép thu hết đồng đen vào tay nải rồi ngả nón biến thành thuyền vượt biền mà về Đại Việt. Khi về nước ông mang toàn bộ số đồng đem tô tượng, đúc chuông. Trong đó có một quả chuông lớn, tiếng chuông ngân xa tận tới phương Bắc. Lúc bấy giờ có con trâu vàng đang bị nhốt trong kho. Nghe tiếng chuông tưởng tiếng mẹ gọi, liền chạy từ phương Bắc về tới nước ta. Nó vẫn tưởng chuông là mẹ, chạy quanh chuông, làm sút lún cả một vùng. Sau cả chuông và trâu bị sụt xuống biến mất. Vùng đất bị sụt lún đấy sau chính là hồ Kim Ngưu ( Hồ Tây ngày nay).


  Theo thông tin Phủ Tây Hồ 

     Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo