• Đền Mẫu Lào Cai  

   

  Đền Mẫu được xây dựng thờ Mẫu Liễu Hạnh một trong bốn vị thánh được phong " Tứ bất tử của dân tộc Việt Nam

  Theo truyền tụng trong nhân dân , cửa ai Lê Hoa ( Tức cửa khẩu Quốc Tế Lào Cai ngày nay ) . Là nơi hội tụ khí thiêng sông núi , thủa ấy nơi đây rưng thiêng nước độc , thú dữ hoành hành, nạn giặc giã quấy nhiễu thường xuyên , ngay từ lần giáng sinh thứ hai Chúa Liễu Hạnh thường hiển linh làm người bán hàng cơm , hàng nước cứu hộ làm phúc cho người hiền lành, gây tai vạ cho kẻ ác . Giúp triều đình giữ yên bờ cõi

  Để tưởng nhớ công lao nhân dân đã lập nên ngôi đền thờ ngay tại vị trí xưa kia Bà hay lui tới . Vào thời Nguyễn sau khi xem xét công trạng của bách thần trong cả nước . Triều đình đã phong mệnh ấn bảo cho Thánh Mẫu Liễu Hạnh và đền Mẫu vào năm 1853, 1880, 1924 giao cho nhân dân vùng Lào Cai chăm nom phụng thờ , tôn tạo hương khói thường xuyên trong Đền để tỏ lòng tôn kính biết ơn với vị thánh mẫu linh thiêng trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam

  Năm 2011 đền được trùng tu tôn tạo với quy mô bề thế uy nghi . Giáp với Đền Mẫu là di tích tường thành Cổ Lưu Vĩnh Phúc kết cấu xây dựng bằng các chất liệu đặc biệt bền vững hiện nay đang được nghiên cứu bảo vệ và gìn giữ

  Hàng năm vào ngày mồng 3 tháng 3 âm lịch . Nhân dân địa phương lại tưng bừng tổ chức ngày tiệc Mẫu Liễu với hình thức tế lễ, cầu tài cậu lộc , đưa rước và tắm tượng mang yếu tố tâm linh  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo