• Album CD1 Văn Ca Dâng Thánh Mẫu  

  Hát văn : Ca sỹ Ngọc Ký - Minh Đức


  Đàn nguyệt : Tuyết Tuyết

  Nhạc đệm dàn nhạc dân tộc

  CD1 . 

  1. Thỉnh Văn Tam Tòa Thánh Mẫu
  2. Đức Ông Trần Triều
  3. Vương Cô Đệ Nhị Đại Hoàng
  4. Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn
  5. Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ
  6. Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh

   
  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo