• Một số bản chầu văn thu âm do Cung văn Nghệ sĩ ưu tú Văn Ty  

   Bản văn : Thỉnh Tam Tòa Thánh Mẫu


  Bản Văn : Chầu Bà Thủ Đền


   


  Điệu Phú : Thưởng Hoa       Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo