• QUY ĐỊNH SƯ DỤNG LÀN ĐIỆU MỘT SỐ BUỔI HẦU ĐỒNG  

  Trích cuốn CUNG VĂN VÀ ĐIỆN THẦN - Tác giả : Y Linh 

  Lúc đầu mới học hát văn các thầy dạy các làn điệu và cách sử dụng của từng làn điệu trong một buổi hầu. Lề lối lý thuyết được thâu tóm trong sơ đồ dưới đây ( Những giá này là những giá hay giáng mà chúng tôi quan sát được trong các buổi lễ )  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo