• Trang chủ / NGHIÊN CỨU TÍN NGƯỠNG  MỐI QUAN HỆ ĐỒNG THẦY VÀ ĐỒNG ĐỀN TRONG NGHI LỄ HẦU ĐỒNG

  Mặc dù là một người quan trọng trong nghi lễ hầu đồng . Nhưng đồng đền ít có sự chú ý hơn các bài viết hay những nghiên cứu . Việc đầu tiên mà Đồng đền đảm nhận là lo hậu cần cho Đền về mặt vật chất ( Đèn hoa , hương nến cho điện thờ ) . Ngoài nhiệm vụ cai quản đền ( hoặc đền là của họ ) , đồng đền trong nghi lễ hầu bóng phải làm lễ ít nhất bốn lần trong năm để thay mặt cho con nhang đệ tử...


  Xem tiếp...

  QUÁ TRÌNH TIẾP THU HẦU ĐỒNG TRƯỚC KHI MỞ PHỦ

  Theo như các nhân chứng thu thập được , người có căn không nhất thiết phải ra hầu đồng ngay Họ có thể did lễ đều đặn để dự các buổi hầu đồng của người khác. Thường những người có căn nhẹ dừng ở đó , mặc dù nếu họ ra đồng họ tin rằng họ sẽ có nhiều phúc đức hơn...


  Xem tiếp...

  Đạo Mẫu vào Nam

  Trước khi ghi chép về các điệu múa dân gian có giao thoa nhau giữa người Việt - người Chăm, thiết tưởng cũng cần ghi chép sơ lược về tục thờ Đạo Mẫu ở Việt Nam có ảnh hưởng đến tín ngưỡng thờ Mẫu/ thờ Nữ Thần/thờ Bà của người Việt miền Trung và người Việt Nam bộ....


  Xem tiếp...

  Các Ban Thờ trong các Đền - Phủ - Điện thờ Thánh Mẫu

  Trong các đền thờ của Đạo Mẫu có nhiều vị thần được sắp xếp theo các thứ bậc. ... Mẫu là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Các vị khác được đặt tại các ban thờ tam phủ ... là thần làm mưa làm gió, và cũng là Quan Lớn ở trong cung điện Ngọc Hoàng....


  Xem tiếp...

  Hình tượng rắn và tục thờ thuỷ thần của người Việt

  Xuất phát từ môi trường tự nhiên gắn với điều kiện sông nước, hình tượng rắn đã được đồng hóa với thủy thần, đi vào tâm thức dân gian Việt Nam từ rất sớm và thường gắn với tục thờ các vị thần tự nhiên. Từ đời sống của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước, phụ thuộc vào nguồn nước, môi trường tự nhiên và địa bàn cư trú luôn phải đối mặt với lũ lụt đã hình thành trong người Việt cổ tâm lí cần nước, sợ nước dẫn đến sự ra đời tín ngưỡng thờ nước....


  Xem tiếp...

  Đạo Mẫu, nghi thức lên đồng và sự trao quyền lực cho người phụ nữ

  Đối với những phụ nữ theo Đạo Mẫu thì việc thực hiện nghi thức lên đồng trước hết cho phép họ bước vào thế giới của các vị thánh - một không gian tâm linh khác với thế giới mà họ đang sống.Bài viết này phân tích cách mà sự vận động của các giá đồng trong nghi thức lên đồng phản ánh đời sống văn hóa của người phụ nữ theo Đạo Mẫu...


  Xem tiếp...

  Tam phủ thục mệnh, di cung hoán số

  Di cung hoán số chỉ là 1 cách để thay đổi vận mệnh của con người, thực chất có nhiều cách và nhiều phương tiện khác nhau để giúp con người vượt qua được những vận hạn xấu hoặc cầu những điều tốt hơn khi bắc trình đồng mở phủ hay tiễn căn người ta thường làm cả lễ di cung hoán số...


  Xem tiếp...

  Tam vị Chúa Mường

  Đạo mẫu Tứ phủ của Việt Nam quan niệm thế giới chia làm 4 miền, Thiên phủ, Địa phủ, Nhạc phủ và Thoải phủ. Mỗi phủ đều có một vị mẫu cai quản cùng với công đồng các quan lớn, ông hoàng, chầu bà, cô, cậu, … Một trong các giá đồng này là Tam vị chúa Mường, gồm Chúa đệ nhất Tây Thiên, Chúa đệ nhị Nguyệt Hồ và Chúa đệ tam Lâm Thao. Phần lớn các sách hiện nay không cho rằng ba vị chúa Mường...


  Xem tiếp...

  BỔ TÚC TƯ LIỆU VỀ THỜI ĐIỂM XUẤT HIỆN CỦA PHỦ TÂY HỒ: BÀN VỀ TÍNH XÁC THỰC CỦA SẮC PHONG MANG NIÊN ĐẠI 1887 VÀ HIỆU CHỈNH NỘI DU

  Tháng 7 năm 2009, cuốn Làng Tây Hồ - Phủ Tây Hồ (LTH-PTH) của hai tác giả Hoàng Giáp và Trương Công Đức, một cuốn sách được nhiều người mong đợi, đã được ấn hành bởi Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, thuộc thể loại “Sách tham khảo” (200 trang, khổ 13-19). Cuốn sách đã công bố rộng rãi tới học giới và .......


  Xem tiếp...

  Mẫu Ỷ Lan và đền Tạm Thương ở Hà Nội

  Trong giao tiếp và trong huyền thoại, văn học, tôn giáo từ Mẫu để chỉ một nhân vật nữ được suy tôn do đức hạnh và công sức đóng góp cho đời, cho dân. Ở nước ta, từ các làng vùng đồng bằng cho đến miền núi, miền biển tại khắp các phủ, đền, chùa đều có thờ Mẫu Liễu Hạnh với 3 ngôi; đã có nhiều ý kiến, công trình, sách, truyện nghiên cứu, mô phỏng nhân vật...


  Xem tiếp...

  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo