• Trang chủ / NGHIÊN CỨU TÍN NGƯỠNG  Nghi lễ trong hầu bóng

  Ngoài ra tùy theo từng địa phương có hình thức vàng mã riêng nhưng cái chung đều phải có như trên. 36 quả trứng sơn trang, 5 quả trứng hạ ban, 36 cái quạt, 36 gương, 36 lược, 36 khăn mặt, 36 kim, 36 thoi chỉ, nước hoa, 1 buồng cau trình, 13 miếng trầu tiêm cánh phượng, 1 gói thuốc lào, 3 chén rượu nồng (nghĩa là rượu cho vôi)....


  Xem tiếp...

  Nguyên tắc chung khi hầu đồng

  Lên đồng là nghi lễ chính thờ Mẫu Tam Phủ , Tứ phủ cũng như một số dạng thờ mẫu khác . Đó là nghi lễ nhập hồn của các vị thánh Tam Phủ , Tứ phủ vào thân xác các ông đồng , bà đồng là sự tái hiện các hình ảnh vị thánh , nhằm phán truyền . chữa bệnh , ban phúc lộc cho các tín đồ Đạo mẫu Do đó khi hầu đồng các ông đồng bà đồng cũng phải ý thức và tuân thủ một số nguyên tắc chung của hầu đồng...


  Xem tiếp...

  Đồng Thầy mở phủ

  Nếu người có căn đồng không nặng lắm có thể làm lễ tôn lô nhang bản mệnh; nếu chưa đạt yêu cầu thì phải làm lễ trình đồng, mở phủ chính thức thành con dân hầu Thánh, bắc ghế cha ngồi,bắc ngôi mẹ ngự, thành ghế đệm cho Thánh ngự. Muốn làm lễ bốc bát nhang bản mệnh,trước hết người có căn đồng nên chọn một Đồng thầy thật sự, thông thạo việc Thánh. Lễ phải được tiến hành theo đúng trình tự, đúng phép cửa Thánh, có dâng sớ, điệp văn, phẩm vật và đồ mã tiến cúng. Về nguyên tắc, bốc bát nhang ở đền, phủ, điện nào là mình đã trở thành con nhang đệ tử của nơi đó....


  Xem tiếp...

  Sức ám ảnh của tín ngưỡng dân gian trong tiểu thuyết "Mẫu Thượng ngàn" - Phần 2

  Sự cố kết cộng đồng trong Mẫu Thượng Ngàn được thể hiện rõ nhất trong niềm tin về Mẫu. Chọn địa điểm là một ngôi làng miền núi, Nguyễn Xuân Khánh muốn thể hiện sức lan tỏa mạnh mẽ của tín ngưỡng thờ Mẫu, được coi là sản sinh từ xã hội có yếu tố thương nghiệp của vùng đồng bằng Bắc Bộ...


  Xem tiếp...

  Sức ám ảnh của tín ngưỡng dân gian trong tiểu thuyết "Mẫu Thượng ngàn" - Phần 1

  Cuốn tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn(1) của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh xuất bản tháng 6 năm 2006 được ông phát triển từ truyện ngắn Làng nghèo (chưa xuất bản) mà ông viết từ năm 1959. Dù bối cảnh ở hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau nhưng vấn đề trung tâm mà hai tác phẩm này đặt ra là nỗ lực tìm kiếm và dựng lại một không gian tinh thần mà từ đó, căn cốt tinh thần của người Việt được định hình. Không gian tinh thần ấy, theo nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, là không gian văn hóa làng mà hạt nhân quan trọng nhất trong đó là tín ngưỡng dân gian....


  Xem tiếp...

  Hiện tượng giáng bút ở Việt Nam

  Liên quan với tín ngưỡng Saman, ở Việt Nam có hiện tượng giáng bút, cũng là hình thức giao lưu giữa con người trần tục và con người ở thế giới bên kia. Người ta thường tin rằng thần thánh đã về phán bảo với các con tin bằng hình thức giáng bút. Giáng bút là có chữ nghĩa, có thơ ca. Như vậy việc giao lưu ở đây là giao lưu với người có học (hoặc có liên quan với học vấn), không hoàn toàn là tín ngưỡng vật linh nguyên thuỷ của người dân bình thường...


  Xem tiếp...

  Tín ngưỡng thờ Đại Càn ở Nam Bộ

  Tục thờ Tứ Vị Thánh Nương ở Bắc Bộ và Trung Bộ Trong dạng thức thờ của tục thờ Mẫu, tín ngưỡng thờ Tứ Vị Thánh Nương phổ biến ở khá nhiều làng người Việt ven biển từ Bắc vào Nam, nhất là ở ven biển Trung Bộ với trung tâm là đền Cờn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An)....


  Xem tiếp...

  Đền Lộ với tín ngưỡng thờ Tứ vị Thánh Nương

  Đền Đại Lộ hay thường gọi là đền Lộ, thuộc thôn Đại Lộ, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, là một ngôi đền đã nổi tiếng từ lâu trong giới các con nhang đệ tử. Nằm ngoài đê, ngay sát sông Hồng nhưng thần linh được tôn thờ trong đền lại không phải là những vị thần có nguồn gốc từ châu thổ Bắc Bộ của những người nông dân trồng lúa nước “xa rừng nhạt biển”(chữ dùng của GS.TS Ngô Đức Thịnh), mà lại là Tứ vị thánh nương - một/bốn vị thần biển lưu lạc từ phương Bắc xa xôi tới....


  Xem tiếp...

  Tục thờ và nghi lễ Tứ Vị Thánh Nương ở Nam Định

  Việc thờ Thần của người Việt từ xưa đã có sự chọn lọc theo quan điểm ai có công với dân với nước thì thờ. Tất nhiên không ngoại lệ các trường hợp chết vào giờ “thiêng” có ảnh hưởng đến...


  Xem tiếp...

  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo