• Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai  

  Là quan lớn đứng hàng thứ tư trong Ngũ vị Tôn Ông, trấn giữ đồng bằng địa linh và không giáng trần. Ngự trên Thiên Đình, biên chép sổ sách sinh tử.

  Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai. Quan lớn vốn là con trai thứ tư của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Được vua cha giao quyền trấn giữ đồng bằng địa linh, khâm sai tứ phủ (có người cho rằng, trong các quan thì ông trấn ở trung tâm trời đất), tuy thế nhưng ông thường ngự trên Thiên Đình, biên chép sổ sách sinh tử, chầu chực bên bệ ngọc bàn loan. Cũng như Quan Đệ Nhất, Quan Đệ Tứ không giáng trần.

  Trong tòa quan lớn, Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai ít khi giáng đồng nhất, cũng chỉ khi nào có đại lễ mới thỉnh ông về. Khi ngự đồng ông mặc áo vàng thêu rồng, hổ phù; làm lễ tấu hương khai quang rồi chứng sớ điệp. Thông thường, khi mở phủ khai đàn, người ta mới hay thỉnh Quan Đệ Tứ về để chứng đàn Địa Phủ (gồm long chu, phượng mã, tượng phục, nghê quỳ (voi và nghê hoặc lân)… tất cả đều màu vàng) Vì không giáng trần nên Quan Đệ Tứ cũng không có đền thờ riêng mà chỉ được thờ ở hầu hết các phủ đền trong Năm Tòa Ông Lớn (ông ngồi bên trái Quan Giám Sát hoặc bên phải Quan Tam Phủ). Còn ngày tiệc ông thì có tài liệu nói là 24/4 (nhưng nguồn tài liệu chưa chắc chắn nên chỉ đưa ra để tham khảo). Khi thỉnh Quan Đệ Tứ văn hay hát là:

  Tiệc bàn loan thỉnh mời quan đệ tứ
  Vốn con trời cai xứ thiên cung
  Sắc rồng choi chói vua phong
  Quyền Quan Đệ Tứ uy hùng dậy vang
  Chuyển quan san trên trời dứoi đất
  Quản thông tri phép phật truyền ra
  Cầu ô bắc sông Ngân Hà
  Liệt hàng tinh tú bày ra ngang trời

  Thử dạo chơi sao sa lác đác
  Cửu Diệu cùng đài các đế tinh
  Tam quang thất đẩu ngũ hành
  Nhị thập bát tú thiên đình hà sa

  Mới tâu qua Nam Tào Bắc Đẩu
  Số trần gian lão ấu chép biên
  Ai ngừoi hiếu thuận thảo hiền
  Tu nhân tích đức chép biên rõ ràng
  bao nhiêu kẻ ngang tàng bạo ngựoc
  chỉ hại ngừoi chẳng trứoc thời sau
  Lỗi lầm có xá chi đâu
  bao nhiêu đệ tử cúi đầu làm tôi


  Phú:
  Y quan văn vật
  nổi dấu thiêng tứ phủ vạn linh
  Sơn xuyên dục tú hà hải chung linh
  Thiên niên dốc một bầu vũ trụ
  Trên phù tía ngai vàng lồ lộ
  vẻ lâu đài in bóng tranh vanh
  bảng vàng thiên cổ vị nhân
  Gồm nam bắc thu về một mối
  Kỳ lễ nghĩa văn minh chi hội
  Dưong thanh danh vạn vật chi đô
  Vang tiếng để sơn thần cung kiệt.  Ý kiến của bạn
  Danh sách ý kiến
  Pham duc thang   (Kevis thang)
  Nhận xét : Da co den tho duc thanh quan lon de tu.dja chj vjnh bao haj phog.kjnh moj quy khach thap phuog ve chjem baj den tho ngaj
  06/06/2013
  Pham duc thang   (Kevis thang)
  Nhận xét : Kjnh moj khach thap phuog ve ghe tham den tho duc thanh quan lon de tu vinh bao haj phog de chjem nguog ve dep cua khu den.
  27/05/2013

  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo