• Trang chủ / Phật Giáo  Sự tích bà chúa Ba chùa Hương

  Theo phật thoại ngày xưa, vào đời vua Dịêu Trang Vương ở nước Hương Lâm kể rằng: thời trị vì nhà vua không có con để kế vị ngai vàng nên nhà vua bèn đến miếu Tây Nhạc cầu tự. Lòng thành nhà vua cảm động tới Thiên Đế. Nhân lúc ở dưới trần gian có gia đình họ thị có 3 người con trai bị Ngọc Hoàng giáng tội vì gia đình ăn ở không tốt và cho nhốt vào ngục tối. Được tin ở hạ giới có nhà vua đang cầu xin con nên Nam Tào xin Ngọc Hoàng cho 3 anh em họ thi đầu thai vào gia đình nhà vua, nhưng phải chuyển kiếp thành nữ giới...


  Xem tiếp...

  Tu Hành Không Nghiêm Túc Gặp Báo Ứng

  Thân làm một đệ tử nhà Phật, nếu không coi trọng chữ tín, lại tu hành không nghiêm túc thì ắt sẽ gặp báo ứng Vào thời Nam T...


  Xem tiếp...

  Đối tượng thờ phụng trong các ngôi chùa Việt ở miền Bắc

  Đây là điều khác biệt giữa ngôi chùa Việt ở Bắc Bộ với ngôi chùa Khmer ở Nam Bộ. Trong các ngôi chùa Khmer, theo truyền thống của Phật giáo Nam tông, lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thường được thể hiện qua các bức tranh vẽ trên tường và trên trần ngôi chính điện....


  Xem tiếp...

  Dịch thuật kinh Phật với văn hiến Việt Nam

  Dịch thuật nói chung và dịch thuật kinh điển tôn giáo nói riêng là một phương thức truyền tải văn hóa quan trọng. Ở Việt Nam, theo nhà nghiên cứu Trần Trọng Dương, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, dịch thuật kinh Phật đã có tác động đến nhiều khía cạnh đời sống văn hóa dân tộc....


  Xem tiếp...

  Luật Nhân Quả

  Nếu bạn hiểu rõ mọi khía cạnh chi tiết của luật nhân quả thì bạn được gọi là người có trí tuệ thông suốt mọi việc. Kiến thức thông thường của chúng ta không thể thấu triệt đầy đủ về luật nhân quả. Muốn sống đúng theo luật nhân quả mà đức Phật đã dạy, chúng ta cần tin tưởng vào giáo lý của Ngài....


  Xem tiếp...

  8 đặc tính của loài hoa “đỡ bàn chân” đức Phật

  Nói đến Phật giáo, người ta thường liên tưởng đến một loài hoa bình dị, thanh cao và thoát tục sống trong ao hồ: hoa Sen - một trong tám biểu tượng của Phật giáo. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa lấy hoa Sen làm đề kinh....


  Xem tiếp...

  Bước Đầu Lần Chuỗi

  Theo quan niệm thông thường của Phật giáo, lần chuỗi niệm Phật sẽ giúp hành giả đoạn trừ tiêu sạch tội chướng, và đạt được giải thoát....


  Xem tiếp...

  66 Câu Phật Học Làm Tỉnh Giác Lòng Người

  Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho anh. Vì chính tâm anh không buông xuống nỗi....


  Xem tiếp...

  Thuyết nhân quả của nhà Phật

  Vũ trụ nhân sinh luôn chuyển biến vận hành trong mọi thời khắc. Có thể nói, bản thân chúng ta, hoạt động tâm lý và tất cả các pháp đang chuyển biến liên tục, không dừng trụ dầu chỉ một sát na. Quá khứ, hiện tại và vị lai luôn chuyển biến theo chiều hướng nhân quả. Nhân quả cũng tức là vô thường...


  Xem tiếp...

  Chú Đại Bi

  Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva). Bài chú này còn có các tên gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni,...


  Xem tiếp...

  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo