• Tại sao phải tôn nhang bản mệnh ?  

   Tại sao phải tôn nhang bản mệnh ?


  Theo tín ngưỡng thờ Mẫu người có căn đồng là người sinh dương thế nhưng số hệ thiên cung mệnh càn bóng quế con cái của cửa Tứ phủ công đồng . TÍn ngưỡng Thờ Tứ Phủ cho rằng, người có căn đồng là người được các vị Thánh chấm, không sớm thì muộn, tùy theo căn số của từng người sẽ được Thánh bắt đi lính làm đồng . Nếu không trình diện để hầu sẽ bị các Thánh hành hạ . Lắm người căn cao số nặng ấy , vì không đến cửa thánh để kêu caaufneen bị hành cho đủ các kiểu ốm đau , bệnh tật nhưng đi chữa không khỏi vì không biết là mình bị bệnh gì , bị hành cho dở dại dở điên , công danh sự nghiệp lận đận, nhân duyên khó thánh .... Nhưng nếu mình đến cửa Thánh , cúi đầu đội lệnh , chẳng dám đơn sai thì mọi việc lại khác hẳn , bệnh hết, mạnh khỏe bình an công thành danh toại
  Có câu :

  Chấm đồng từ thuở mười ba
  Đến năm mười chín phải ra trình đồng

  hay :
  Biết ra thời nhẹ như tên
  Nhược bằng không biết như thuyền bỏ neo
  Hành cho trăm chứng hiểm nghèo
  Khi uống thuốc vào lại đổ mồ hôi

  Biết chùa ra lập đàn lễ bái
  Tiến hình nhân thế mạng trần gian
  Kêu ngay tiên Chúa ngự đồng
  Ngự đền ngự phủ chúa bà truyền tha

  Tóm lại những người có căn đồng trước sau gì cũng phải ra trình diện làm ghế ngồi cho Thánh, tức là phải hành lễ trình đồng mở phủ. Tuy vậy , nếu không có căn đồng mà nghe lời phản bảo linh tinh rồi ra lễ trình đồng, mở phủ thì chỉ tốn kém thời gian và tự mua dây trói mình vị buộc phải phèo đền , phủ suốt đời. Nếu bỏ sẽ bị Thánh trách quở mọi khó khăn bất trắc trong cuộc sống sẽ được quy lại cho là tại vì Thánh phạt  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo