• Trang chủ / Thánh mẫu  Thánh Mẫu Đại Chiến ở Sòng Sơn

  Từ khi Thánh Mẫu Liễu Hạnh hiển linh tại Phố Cát, thì ngài được thờ ở nhiều nơi. Tại làng Kẻ Dầy (nay là xã Kim Thái huyện Vụ Bản Tỉnh Nam Định) là quê hương sinh ra Thánh Mẫu đã xây dựng đền thờ, goi là Phủ Dầy hàng năm mở hội lớn vào tháng ba....


  Xem tiếp...

  Sự tích thánh mẫu văn

  (Cát thiên tam thế thập lục) Khi nhàn tựa án thảnh thơi Ngẫm xem tam thế luân hồi đổi thay Quả tu bởi tại lòng này Hóa xinh lại hóa xưa nay ai tường Vẫn là hai chữ cương thường Tiên nhân- Phật quả lưu phương duy truyền Nhớ xưa ở huyện Đại An...


  Xem tiếp...

  Thánh Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn - La Bình công chúa

  Lâm Cung Thánh Mẫu hay Mẫu Thượng Ngàn hoặc Bà Chúa Thượng Ngàn là một trong ba vị mẫu được thờ cúng tại điện Mẫu, cạnh đình, chùa của người Việt, chủ yếu ở miền bắc và miền trung Việt Nam. Bà được tạc thành hình một phụ nữ đẹp, phúc hậu, ngồi ở tư thế thiền, chân xếp bằng và hai tay chắp và mang trang phục màu xanh...


  Xem tiếp...

  CỬU TRÙNG THÁNH MẪU VĂN

  Vận bốn mùa âm dương tuyết thảo Lòng chí thành bái đảo cầu bình an Dâng trà quả thực dâng lên Lòng tin thỉnh đức chúa tiên mẫu cửu trùng...


  Xem tiếp...

  MẪU THOẢI

  Mẫu Thoải là Mẫu ở miền sông biển. Thoải tức là Thủy, do đọc trệch. Mẫu thường mang trang phục màu trắng. Có thuyết nói Mẫu là vị thần lưỡng tính. Lưỡng tính với cái nghĩa: Mẫu là phụ nữ, nhưng được Ngọc Hoàng Thượng đế ban tặng cho sức mạnh và tài năng, nhất là tài sông nước, như ở nam giới....


  Xem tiếp...

  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo