• Chầu Đệ Nhất  

  Đệ nhất Thượng Thiên được coi là hoá thân của mẫu Đệ Nhất. Chầu Bà vốn là Thiên Cung Tiên Nữ, con Ngọc Hoàng, giáng hiện trong xứ Thanh, giúp dân hộ quốc.

  Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên được coi là hoá thân của Mẫu Đệ Nhất. Chầu Bà vốn là Thiên Cung Tiên Nữ, con vua Ngọc Hoàng, giáng hiện trong xứ Thanh giúp dân hộ quốc. Trong hàng Tứ Phủ Chầu Bà, bà là vị ở ngôi cao nhất, cai quản Thượng Thiên, nắm giữ sổ Tam Toà. Khi thanh nhàn bà lại cùng các cô nàng hầu cận vui vẻ dạo chơi, giáng phúc cho dân. Cũng có quan niệm cho rằng, bà còn là Quế Hoa Công Chúa (hay còn gọi là Chầu Quế, khác với Mẫu Đệ Nhị) trên Thiên Cung, xuống Đồi Ngang Phố Cát, kề cận bên Mẫu Liễu Hạnh.

  Bà khá ít khi ngự đồng (đây cũng là đặc điểm chung của các vị thánh trên hàng Thượng Thiên), chỉ khi nào có tiệc khai đàn mở phủ, mà người ra trình đồng có toà lễ Tứ Phủ Chầu Bà Sơn Trang thì thường thỉnh bà về chứng toà đàn màu đỏ (gồm hình Chúa ( Chầu), đôi cô hầu cận cầm quạt, mười hai cô nàng, động chúa, thuyền thoi…). Khi ngự đồng thì chầu thường mặc áo màu đỏ thêu phượng (hoặc có thể là áo gấm).
  Vì chầu là hoá thân của Mẫu Đệ Nhất nên nơi nào Mẫu ngự thì đều có thể coi là đền chầu, tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng có nơi thờ riêng, lưu rõ dấu tích của chầu nhất là Đền Rồng, Thanh Hoá. Khi thỉnh chầu, văn hát rằng:  VĂN CHẦU ĐỆ NHẤT THƯỢNG THIÊN


  Sớm mai vui vẻ đền Sòng
  Ngày chơi phủ chính lầu hồng vào ra
  Khăng khăng giữ sổ tam toà
  Lên đền chầu Chúa Liễu Hoa cầm quyền
  Thông tri tam giới hoàng thiên
  Coi khắp cửa phủ ,miếu đền thiếu đâu
  Trong ngoài thay thảy trước sau
  Sửa sang mẫu phó quỳên chầu bà coi
  Quân thần phải đạo chúa tôi
  Cô hầu cô hạ nàng đôi dập dìu
  Khoe xanh xanh tốt đáng yêu
  Khoe tài tài khéo khéo chiều lòng xuân
  Đền thờ tả phượng hữu lân
  Hoa Lan hoa cúc thanh tân chơi bời
  Thiên Đình chén rót đầy vơi
  Khúc ca điểm đót cợt ngưòi ngưòi hay
  Đàn cầm khéo gẩy năm dây
  Cung huỳnh gió lọt chuốt mây lọt vàng
  Thung dung ghẹo khách qua đàng
  Nhỡn tinh lóng lánh mày ngang đằm đằm
  Miệng cười hoa nở đáng trăm
  Răng đen rưng rức hoãn chằm vàng đeo
  Đã lên ngôi báu trong triều
  Đã nên ngọc tốt vàng yêu dương toà
  Miệng cười tươi tốt như hoa
  Thanh tân lịch sự nết na dịu dàng
  Càng nhìn càng thắm nhân doan
  Nết na yểu điệu muôn vàn thảo hay
  Việc nào mà chẳng tới tay
  Lên đền xuống phủ chả ngày nào sai
  Có phen biến gái hiện trai
  Ai thắm thắm vậy ai phai phai liền
  Biết ra thời nhẹ như tên
  Nếu mà ko biết như thuyền bỏ neo
  Quở cho trăm chứng hiểm nghèo
  Chầu quế trong triều giá ngự Đồi Ngang
  Có phen giả ní giả nàng
  Sài di di án sai nàng nàng lên
  Có phen làm chúa thượng thiên
  Khi giả làm chúa thoải tiên thoải tề
  Phàm trần ai thấy tin nghe
  khấn thôi tạ lễ miếu nghè kêu văn
  Trần phàm kẻ vái người van
  Còn đưong nhỡn nhục nhân gian mờ mờ
  Xem ra số phải phụng thờ
  Kẻ khấn người vái nam mô khấu đầu
  Biết bà bệnh tật khỏi đau
  Kim ngân vàng mã để hầu dâng lên
  Thỉnh Chầu chắc giáng bản đền
  Khuông phù đệ tử thiên niên thọ trường.  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo