• Trang chủ / Trần Triều  TÌM HIỂU VỀ TÍN NGƯỠNG THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN

  Tín ngưỡng thờ Đức Thánh trần là tín ngưỡng dân gian Việt nam, được hình thành từ quá trình thánh hóa, thần hóa một nhân vật có thật trong lịch sử, anh hùng dân tộc Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, ông là vị thánh phù hộ cho sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước, hộ quốc an dân, diệt trừ tà ma và chữa bệnh...


  Xem tiếp...

  Đức ông tả Hữu ( Nhà Trần )

  Tả hữu có nghĩa là đứng bên trái bên phaỉ của vị quan hay vị tướng. Có thể là hai người hoặc hai nhóm người hầu cận chủ tướng,, kể cả việc văn việc võ , thực hiện lện sai phái của chủ tướng trong việc quân cơ. Các quan, các tướng xưa nay, ai cũng có tả hữu giúp đỡ. Nhưng chỉ có những cận tướng, cận thần của Trần Hưng Đạo mới được nổi danh...


  Xem tiếp...

  Cô Bé Cửa Suốt

  Tiên Cô Bé trấn giữ Cửa Suốt. Cô Bé Cửa Suốt là cháu gái của Hưng Đạo Vương, cùng với Đức Ông Đệ Tam trấn ải, quyền cô thống lĩnh ba quân, thủy binh trấn giữ ở ngoài Cửa Suốt vậy nên được gọi là Cô Bé Cửa Suốt...


  Xem tiếp...

  Đức Ông Đệ Tam ( Đền Đức Ông )

  Đức Ông Đệ Tam cửa suốt được thờ ở Đền Cửa Ông , Cảm Phả , Quảng Ninh . CHính tên là Trần Quốc Tảng , con thứ ba của Trần Hưng Đạo , tước Hưng Nhượng Vương . Ông có tài chiến đấu , nhưng là người có cá tính riêng, đã làm cho cha phải bất bình...


  Xem tiếp...

  [ Thần tích ] Cô Bé Cửa Suốt

  Tiên Cô Bé trấn giữ Cửa Suốt. Cô Bé Cửa Suốt là cháu gái của Hưng Đạo Vương, cùng với Đức Ông Đệ Tam trấn ải, quyền cô thống lĩnh ba quân, thủy binh trấn giữ ở ngoài Cửa Suốt vậy nên được gọi là Cô Bé Cửa Suốt...


  Xem tiếp...

  Các vị được thờ ở nhà Trần

  Nhà Trần là cách gọi tắt của tục thờ nhà Trần nên người đứng đầu nhà Trần là Đức Thánh Trần, tức là Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, chứ không phải là các vua Trần hay dòng tộc nhà Trần. Dân ta nhà Trần với ý nghĩa Ngài là đức thánh trấn hộ quốc an dân diệt trừ tà khí....


  Xem tiếp...

  Hầu nhà Trần

  Hầu nhà Trần rất rõ ràng nhưng hiện nay do thiếu hiểu biết và sự hỗn độn của văn hóa tâm linh thời hiện đại nên hầu nhà Trần bị những kẻ buôn thần bán thánh bóp méo và được biến hiện theo dáng dấp của Tứ phủ....


  Xem tiếp...

  Thức lễ Nhà Trần

  Vàng mã nhà Trần không được quy định như bốn phủ vì không có nợ hay mở phủ nhà Trần. Chỉ cần chục vàng lá, trăm vàng đại thiếc là hành lễ được. Nếu tiến cúng nhà Trần để xin binh xin quyền thì có 3 đàn để tiến cúng...


  Xem tiếp...

  Đệ Nhị Vương Cô (Vương Bà)

  Đệ Nhị Vương Cô (Vương Bà) Đại Hoàng Công Chúa Trần Thị Tĩnh. Cô là con gái thứ của Hưng Đạo Đại Vương. Còn tương truyền rằng Vương Phu Nhân nằm mộng thấy vì sao sa xuống rồi lại thấy rồng ấp bên mình thì mang thai cô vào năm Bính Thìn....


  Xem tiếp...

  Lục Bộ Nhà Trần

  Phạm Ngũ Lão , người làng Phù Ủng, huyện Đường Hào,Phủ Thượng Hồng (nay là làng Phù Ủng ,xã Phù Ủng, huyện Ân Thi ,tỉnh Hưng Yên).Ông sinh năm 1255, trong một gia đình làm nghề nông, mồ côi cha khi mới lên 5 tuổi. Từ nhỏ ông đã tỏ ra nhanh lẹ, có sức khỏe và chí khí hơn người . Tương truyền,...


  Xem tiếp...

  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo