• Các vị được thờ ở nhà Trần  

  1.  Vương phụ - vương mẫu
  2.  Đức đại vương chính cung
  3.  Vương phi phu nhân
  4.  Thày dạy văn
  5.  Thày dạy võ
  6.  Quan Nam Tào
  7.  Quan Bắc Đẩu
  8.  Đức thánh Cả
  9.  Đức phó tằng
  10.  Đức thánh đệ tứ
  11.  Đức tiên cô đệ nhất Quốc Mẫu
  12.  Đức tiên cô đệ nhị Đại Hoàng
  13.  

   

  •  Lục Bộ Đức Thánh Ông Gồm :

   

  1. - Điện Tiền Phò Mã Phạm Tướng Quân
  2. - Tả Yết Kiêu tướng quân
  3. - Hữu Dã Tượng tướng quân
  4. - Nghi Xuyên tướng quân
  5. - Hùng Thắng tướng quân
  6. - Huyền Do tướng quân
  7.  

   

  1. Đức Thái Bình công chúa
  2.  Đức Trần Bình Trọng
  3.  

  Cùng chư quan tướng hạ ban Ngũ hổ tướng quân. Đức ông đệ tam được tính trong nhà Trần nhưng không được thờ ở các phủ chính

  Sống Kiếp Bạc, thác Trần Thương, quê hương Bảo Lộc”  Đây là 3 nơi chính thờ nhà Trần. 


   Nguồn Bài Viết : dongaphu - CLB BẢO TỒN PHỤC DỰNG VĂN HOÁ TÂM LINH VÀ ĐẠO

     Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo