• Đức Ông Đệ Tam ( Đền Đức Ông )  


  Đức Ông Đệ Tam cửa suốt được thờ ở Đền Cửa Ông , Cảm Phả , Quảng Ninh . CHính tên là Trần Quốc Tảng , con thứ ba của Trần Hưng Đạo , tước Hưng Nhượng Vương . Ông có tài chiến đấu , nhưng là người có cá tính riêng, đã làm cho cha phải bất bình , đày ông ra Cửa Suốt , tỉnh Quảng Ninh, làm vị trấn thủ giữ bến cảng . Ông đã giữ vững vùng đất này , yên định được dân tình , ngăn những mưu mô xâm lấn của giặc Nguyên . Người dân ở đây tôn kính ông , gọi ông là Đức Ông, và đền thờ cũng gọi là đền Đức Ông

  Có những huyền thoại , truyền thuyết chứng tỏ nhân dân ngưỡng mộ ông . Chuyện kể rằng , có lần tại biển Cửa Suốt , tự nhiên trời mưa to gió lớn sấm sét nổi lên ầm ầm . Ông đang đi tuần trên biển , thấy có một phiến dã to nổi lên , liền ngan nhiên ngồi lên trên đá . Sóng nổi cuồn cuộn , mực nước dâng lên cao  nhưng phiến đã vẫn nổi trên mặt nước , chở che ông đi , đè đầu những ngọn sóng . Khi mưa gió yên , dân chúng không thấy ông đâu nữa , mà trên phiến đá chỉ có một cái mũ , liền rước về thờ , lập miếu và tâu lên triều đình  . Đó là ngày 16 tháng 8 năm 1311 được xem là ngày hóa của ông . Nhà vua phong ông là Thượng Đẳng Phúc Thần
  Ông được xem là vị chủ thần ở ở Đền Cửa Ông . Trong đền có tượng ông và đôi câu đối , hàm ý nghĩa trân trọng và thông cảm với ông
  Giúp chiến thắng Bạch Đằng , tướng giỏi uy danh lừng Đất Bắc
  Để dấu thiêng Đông Hải , anh hùng tâm sự gửi trời Nam
  Được gia nhập vào điện thần Tứ phủ , vị thần Đệ Tam cửa Suốt cũng rất linh thiên . Văn Chầu ghi rõ ông đã nhiều lần giáng phúc , trừ tai , giúp cho dân chúng an cư lập nghiệp .
  Cũng nói thêm rằng tại Đền Cửa Ông  ( Đền cửa Suốt ) không chỉ thờ Trần Quốc Tảng , mà gần như đủ hệ thống Trần Triều , không nơi nào có . Khẳng định như thế vì trong đền vẫn còn đủ 30 pho tượng bày thành mười hàng ngang , đều là những người trong gia thất và là tướng tá dưới trướng Trần Hưng Đạo .

  Các nhà khảo cổ đã xác định 18 pho tượng là :

  - Tượng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn
  - Tương Vương Phi phu nhân Trần Hưng Đạo ( Tức mẹ Đức Ông Đệ tam cửa Suốt )
  - Tượng Nhị vị vương Cô nhà Trần
  - Tượng Trần Anh Tông ( Em rể Trần Quốc Tảng A)
  - Pho tượng lớn nhất đặt giữa bái đường là của Trần quốc Tảng

  Nhóm tượng các tướng : Tượng Lê Phụ Trần , Trần Khánh Dư , Đỗ Khắc Trung , Hà Đặc / Phạm Ngũ Lão , Yết Kiêu , Nguyễn Chế Nghĩa , Nguyễn Địa Lô

  Nhóm tượng các quan : Trần Thì Kiến , Phạm Ngộ
  Không phải tất cả các tượng đều chỉ vào những linh thần trong hệ thống Trần Triều , nhưng đây cũng bộ lộ rõ khuynh hướng tâm linh của quần chúng , rất tôn thờ, ghi nhớ những người có công với nước. Thần linh ở đây không chỉ là tiêu biểu cho tín ngưỡng, mà còn là biểu tượng lòng yêu nước

  Bài viết : Sách Tục Thờ Đức Thánh Mẫu - Đức Thánh Trần
  Diễn Đàn Hát văn Việt nam : www.hatvan.vn

  Photo : FB Trần Hoàn   Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo