• Đức ông tả Hữu ( Nhà Trần )  

  Photo: Trần Hoàn ( FB )  Tả hữu có nghĩa là đứng bên trái bên phải của vị quan quan hay vị tướng. Có thể là hau người hoặc hai nhóm người hầu cận chủ tướng,, kể cả việc văn việc võ , thực hiện lện sai phái của chủ tướng trong việc quân cơ. Các quan, các tướng xưa nay, ai cũng có tả hữu giúp đỡ. Nhưng chỉ có những cận tướng, cận thần của Trần Hưng Đạo mới được nổi danh trong lịch sử mà thôi . Hai vị tướng ấy là Yết Kiêu và Dã Tượng. Tín ngưỡng Tứ phủ gọi hai ông là Đức Ông Tả Hữu, văn chầu hai ông nói rõ :

  Đức Ông Dã Tượng tả hành
  Yết Kiêu lực sĩ cờ xanh uy cường

  Như vậy hệ thống Trần Triều cũng khá trọn vẹn. Quần chúng không có điều kiện nghiên cứu lịch sử, nhưng đã rất trung thành với lịch sử, không phân biệt chiến công lớn bé, không bị lệ thuộc về trật tự lễ nghi, mà đều tôn vinh, ngưỡng mộ các vị.

  Do đó, việc hệ thống Trần Triều trong tín ngưỡng Tứ phủ và tín ngưỡng Đức Thánh Trần đã cho thấy được ý thức dân tộc rất đạm đà trong tâm thức dân gian. ĐIều kiện lịch sử cũng cho thấy rằng: hình như trong lịch sử Việt nam , ít có triều đại có nhiều vinh dự trọn vẹn như nhà Trần . Nhà Trần được vị trí lớn trong tín ngưỡng Tứ Phủ, mà vương triều khác đều không có được . Hiện nay có thể cho thấy ý thức dân tộc Việt nam thật đậm đà ngay cả trong lĩnh vực tâm linh

  Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam ( Trích cuốn Tục Thờ Thánh Mẫu và Đức Thánh Trần  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo