• Trang chủ / Tứ phủ Ông Hoàng  Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc

  Sự tích về Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc gắn liền với Tứ Vị Vua Bà và Ông Chín Cờn Môn . Ngài sinh hạ vào thời Nam Bắc Tống phân tranh. Sau khi nhà Nam Tống bị nhà Bắc Tống đánh bại . Ngài dong thuyền ra Biển Đông và thác hóa....


  Xem tiếp...

  Thần tích Ông Hoàng Cả

  Ông là con của Vua Cha Bát Hải Động ĐÌnh , Trong tứ phủ Ông Hoàng , ông là anh cả , giáng sinh ra đầu . Sau này ông lên cõi Thượng Thiên , coi giữ sổ sách , Thiên Tào , Có khi ông rong chơi khắp chôn khi chơi Thiếu Lĩnh , lúc chơi Non Bồng ,...


  Xem tiếp...

  Tích - Quan Lớn Triệu Tường trong tín ngưỡng Thờ mẫu

  Ông Hoàng Đôi (thường gọi tắt là Ông Đôi) hay còn gọi là Ông Triệu Tường: là con trai Đức Vua Cha. Ông theo lệnh, giáng sinh lên cõi trần gian, làm con trai thứ hai nhà họ Nguyễn, sau đó ông trở thành danh tướng, có công giúp nhà Lê trong công cuộc “Phù Lê Dẹp Mạc”, ông là người đã đem quân truy đuổi họ Mạc đến tận đất Cao Bằng, rồi ông được vua Lê phong công, giao cho...


  Xem tiếp...

  Ông Hoàng Bảy

  Vào cuối thời Lê ( Niên hiệu Cảnh Hưng 1740 - 1786 ) , ở khắp vùng Phủ Quy Hoá , nhất là Châu Thủy Vỹ và Châu Văn Bàn luôn bị giặc cướp ở Vân Nam - Trung quốc tràn sang cướp phá . Trong tác phẩm " Hưng Hoá xứ phong thổ lục " của Tiến sĩ Hoàng Bình Chính viết năm 1778 ghi rõ : " Khắp vùng loạn lạc , dân cư điêu tàn , ruộng đất bỏ hoang ..."...


  Xem tiếp...

  Thần tích Ông Hoàng Mười

  Ông Hoàng Mười hay còn gọi là Ông Mười Nghệ An. Ông là con của Vua Cha Bát Hải Động Đình, vốn là thiên quan trên Đế Đình, thần tiên trong chốn Đào Nguyên. Theo lệnh ông giáng trần để giúp dân phù đời. Về thân thế của ông khi hạ phàm thì có rất nhiều dị bản. Theo như ở vùng Nghệ Tĩnh thì ông được coi là Lê Khôi, vị tướng tài, cháu ruột và là người theo Lê Lợi chinh chiến...


  Xem tiếp...

  Thần tích Ông Hoàng Bơ

  Ông Hoàng Bơ (thường gọi tắt là Ông Bơ) hay còn gọi là Ông Bơ Thoải. Ông là con trai thứ ba hàng Tứ Phủ Ông Hoàng, con trai vua Long Vương Bát Hải Động Đình. Ông Hoàng Bơ thường ngự dưới tòa Thoải Cung, coi giữ việc trong Đền Vàng Thủy Phủ. Có khi ông biến trên mặt nước, hiện lên chân dung một vị Hoàng Tử có diện mạo phi phương,...


  Xem tiếp...

  Thần tích Ông Hoàng Đôi

  Ông Hoàng Đôi hầu Mẫu ở Đền Sòng và Phố Cát , làm việc thượng ngàn giám sát . Ngài là một trong bốn vị Khâm Sai thay quyền bốn phủ đi chấm lính nhận đồng . Theo truyền thuyết thì ông là người Mán có công đánh giặc bảo vệ dân lành....


  Xem tiếp...

  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo