• Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc  

  Sự tích về Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc gắn liền với Tứ Vị Vua Bà và Ông Chín Cờn Môn . Ngài sinh hạ vào thời Nam Bắc Tống phân tranh. Sau khi nhà Nam Tống bị nhà Bắc Tống đánh bại . Ngài dong thuyền ra Biển Đông và thác hóa. Thân y trôi vào cửa Cờn được ông Hoàng Chín lúc bấy giờ đang tu ở đó vớt lên chôn cấy. Sau này Ngài phù Lý, Trần anh kinh hiển hách được nhân dân gọi là Ông Bơ Thoải . Cũng lưu ý rằng ông Hoàng Chín Cờn Môn chính là người cứu sống Dương Thái Hậu , hai công chúa va một thị nữ. Ngày nay Đền Cờn Môn phối thờ cả Ông Hoàng Chín và Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc

  Đền thờ của Ngài trên núi nhìn ra biển Cờn , ngày nay người ta chuyển thành thờ ông Hoàng Chính , Xưa kia nhân dân lập đền thờ Tứ vị Vua Bà ở lạch Cờn , thờ ông Hoàng Bơ trên đỉnh núi và đền thờ ông Hoàng Chính ở ngoài biển , phối hương kinh vị ở Đền Cờn  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo