• Thần tích Ông Hoàng Bơ  

   

   
  Ông Hoàng Bơ (thường gọi tắt là Ông Bơ) hay còn gọi là Ông Bơ Thoải. Ông là con trai thứ ba hàng Tứ Phủ Ông Hoàng, con trai vua Long Vương Bát Hải Động Đình. Ông Hoàng Bơ thường ngự dưới tòa Thoải Cung, coi giữ việc trong Đền Vàng Thủy Phủ. Có khi ông biến trên mặt nước, hiện lên chân dung một vị Hoàng Tử có diện mạo phi phương, cưỡi cá chép vàng. Đôi lúc ông biến hiện, ngồi trên con thuyền, rong chơi khắp chốn, cùng các bạn tiên uống rượu, ngâm thơ, đàn hát, trông trăng, đánh cờ, hưởng thú vui của các bậc tao nhân mặc khách (có điển tích nói rằng, Ông Bơ cũng là người em trai thân cận bên Quan Lớn Đệ Tam, khi thanh nhàn các ông thường ngự thuyền rồng, cùng dạo chơi khắp chốn), nhưng thấy cảnh dân chúng còn lầm than, vua cha sai ông lên khâm sai cõi trần, mở hội Phúc Duyên, giáng phúc cho dân, độ cho kẻ buôn bán làm ăn, người học hành đỗ đạt.

  Ông Bơ là một trong ba vị Ông Hoàng hay về ngự nhất. Khi giá ngự đồng, ông mặc áo trắng (có thêu rồng kết uốn thành hình chũ thọ), thắt đai vàng, đầu đội khăn xếp có thắt lét trắng, cài chiếc kim lệch màu trắng bạc. Có khi ông ngự về tấu hương, khai quang rồi một tay cầm mái chèo, một tay cầm quạt thong thả bẻ lái dạo chơi, cũng có khi ông cầm đôi hèo hoa, rong ruổi cưỡi ngựa đi ngao du sơn thủy.

  Ông Hoàng Bơ không giáng sinh lên trần phàm nên không có đền thờ riêng. Ông thường được coi là ngự trong Đền Lảnh Giang (cùng với Quan Tam Phủ) và Đền Đồng Bằng (kề cận bên Đức Vua Cha Bát Hải). Khi thỉnh Ông Bơ, văn hay hát rằng:


  Hát văn :  ÔNG HOÀNG BƠ 
   trình bày : Thành Long - Văn Chung  

  “Trên Thượng Thiên mây bay năm vẻ
  Dưới Thủy Tề nước rẽ làm đôi
  Ông Bơ lịch sự tốt tươi
  Biến trên mặt nước cưỡi đôi chép vàng”


  Hay nói về tài mạo song toàn của ông, văn hát rằng:


  “Biến lên mặt nước lạ lùng
  Ông Hoàng Bơ Thoải chân dung khác thường
  Ông Bơ Thoải đường đường dong mạo
  Mặt nhường gương tiết tháo oai phong
  Thanh xuân một đấng anh hùng
  Toàn tài văn võ làu thông mọi đường
  Sáng tựa gương trần ai chẳng bụi
  Bầu rượu tiên thơ túi xênh xang
  Khăn thêu, áo trắng, đai vàng
  Võ hài chân bước, vai mang đôi hèo”


  Hay khi ông thong thả ngự đồng nghe văn, thả hồn cùng gió trăng:


  “Ngồi bên khe suối nảy cung đàn
  Bồi hồi nhớ tới bạn chi loan
  Tâm thơ Đỗ Phủ hồn theo gió
  Gửi khách Tương Như khúc Phượng Hoàng”  bài viết : Dương Minh Đức 
  mantico"s BLOG trân thành cảm ơn nhưng góp ý , đóng góp từ tất cả các thành viên 


  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo