• Thần tích Ông Hoàng Đôi  

   Ông Hoàng Đôi hầu Mẫu ở Đền Sòng và Phố Cát , làm việc thượng ngàn giám sát . Ngài là một trong bốn vị Khâm Sai thay quyền bốn phủ đi chấm lính nhận đồng . Theo truyền thuyết thì ông là người Mán có công đánh giặc bảo vệ dân lành. Trong văn ông Bảy mô tả Ông Hoàng Đôi là người có công đánh trận cùng Ông Hoàng Bảy . Chính vì vậy mà người ta gọi ông Hoàng Đôi là Ông Hoàng Đôi Bảo Hà . Trong văn ông bảy có câu :

  "Doanh trung thường có hai hoàng vào ra
  Quan Hoàng Bảy Bảo Hà chính vị
  Cùng tướng công Đệ Nhị Hoàng Hai
  Can qua dâu bể biển dời ..."

  Hầu giá Quan Hoàng Đôi

  Ngài ngự áo xanh lá cây theo sắc phong bốn phủ, chít khăn mỏ rìu , mặc áo trấn thủ, múa hèo , Sau khi làm lễ khai quang . Ngài đi hèo ngự tọa , hiến tửu , nghe thơ, ban phát tài lộc , Trước đây chỉ những đồng cựu , thủ nhang đồng đền đạo trưởng mới hầu Ngài

  Có quan điểm cho rằng trước khi không mấy ai hầu Hoàng Bảy mà chỉ hầu Hoàng Đội , Sau này thì người ta hầu Ông Hoảng Bảy là chủ yếu và ít hầu Ông Hoàng Đôi hơn

  Đền thờ ông Hoàng Đôi ( Cẩm Phả )

  Đền thờ ông Hoàng Đôi ở Cẩm phả là đền tư , còn gọi là Đền Hoàng Đôi Bảo Hà , vì đền này rước ông Hoàng Đôi từ bảo Hà về thờ, Thủ nhang lập ra ngôi đền tư này là cụ đồng Nhâm


  Trích cuốn : Tín ngưỡng Tam Phủ , Tứ phủ người Việt   Ý kiến của bạn
  Danh sách ý kiến
  tran quang sang   (quangsang_namdinh@yahoo.com)
  Nhận xét : ban hay dang that nhieu bai len ha cam on
  09/09/2012

  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo