• Trang chủ / Video Hầu Đồng  Hầu đồng vẻ đẹp tâm linh ( 2013 )

  Sự kiện lần 7 Hầu đồng vẻ đẹp tâm linh là một chương trình do Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam tổ chức tại Cung Mẫu chùa Tứ kỳ là một số trong số những dấu ấn khó quên của Diễn Đàn . Chương trình gồm nghi lễ hầu Thánh , tọa đàm trao đổi tín ngưỡng . Với sự tham gia cung văn , thanh đồng , nghệ nhân dân gian đến từ các nơi...


  Xem tiếp...

  Thủ nhang đồng đền Nguyễn Đức Long loan giá hầu Thánh tại Đền Rừng

  Diễn Đàn Hát Văn Việt nam xin gửi tới một số video hầu đồng của các vị thủ nhang đồng đền , thanh đồng đạo quan trong cả nước . Nhằm duy trì gìn giữ tín ngưỡng Thờ Mẫu ngày một đúng hướng rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thành viên...


  Xem tiếp...

  Cậu đồng Phùng Minh Trí ( Hà Nội )

  Giá đồng : Quan Đệ Ngũ / Chầu Lục / Quan Hoàng Mười /Cô Bé...


  Xem tiếp...

  Thanh đồng Mai Thị Ngọ ( Nam Định )

  Diễn xướng hầu đồng ( thanh đồng : Mai Thị Ngọ - Nam định )/ Giá đồng : CHúa Nguyệt Hồ , Chúa bà Năm Phương bản cảnh ,Quan lớn Đệ Tam , Quan lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh...


  Xem tiếp...

  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo